Sea Shadow häivealus

Keskustelua kaikista vedessä liikkuvista laitteista.
Post Reply
User avatar
smokeball
kenr, vr2
kenr, vr2
Posts: 4440
Joined: Sat Nov 10, 2007 19:12
Location: Lappi

Sea Shadow häivealus

Post by smokeball »

http://yle.fi/uutiset/supersalainen_sot ... si/6218183

Paatti oli onnistunut, mutta sille ei ollut mitään käyttöä. :miettii: Konstruktio näyttää sivusta Merrimacilta ja edestä origamilta. :pray:
Viro, Aunus, Karjalan kaunis maa, yks suuri on Suomen valta.
Ylituubamestari Image

User avatar
Canet
kenr, vr2
kenr, vr2
Posts: 3277
Joined: Fri Sep 29, 2006 11:51
Location: Länsirannikko

Re: Sea Shadow häivealus

Post by Canet »

Vähän niinkuin meikälaivaston ilmatyynyalus Tuuli.. Sillä erolla, ettei kukaan ilmeisesti vieläkään ole ostanut Tuulta.. :roll:

suppo1
sotvm6
sotvm6
Posts: 393
Joined: Sun Aug 19, 2007 15:29

Re: Sea Shadow häivealus

Post by suppo1 »

Merivoimien kuuluisin virheostos Tuuli täyttää kymmenen vuotta

Merivoimat ei pääse millään eroon turhasta ilmatyynyaluksesta.
24.10.2012 | 21 |
Jarmo Huhtanen
Helsingin Sanomat

.Jarmo HuhtanenKirjoittaja on uutistoimituksen toimittaja.
SähköpostiTor Wennström Lehtikuva
Tuuli on yli 27 metriä pitkä ja yli 15 metriä leveä. Se on aseistamaton."Se on soi­va pe­li", mai­nos­taa Suo­men­lah­den me­ri­puo­lus­tus­alueen ko­men­ta­ja Mar­kus Aar­nio.

Aar­nio pu­huu Suo­men me­ri­voi­mien his­to­rian kuu­lui­sim­mas­ta vir­he­os­tok­ses­ta il­ma­tyy­ny­alus Tuu­lis­ta.

Tuu­li täyt­tää tä­nä vuon­na kym­me­nen vuot­ta. Kym­me­nes­tä vuo­des­ta yh­dek­sän se on viet­tä­nyt kui­val­la maal­la Upin­nie­mes­sä. Soi­va pe­li on kau­pan, mut­ta se ei kel­paa ke­nel­le­kään.

Kom­mo­do­ri Aar­nion mu­kaan myyn­nis­sä ole­vaa alus­ta on käy­ty vii­mek­si kat­so­mas­sa pa­ri kol­me vuot­ta sit­ten. Ky­sees­sä oli ame­rik­ka­lai­nen vi­ra­no­mais­de­le­gaa­tio.

Ame­rik­ka­lai­set ei­vät Tuu­lia edes koea­ja­neet. Alus on käy­nyt mah­dol­lis­ten os­ta­jien kans­sa me­rel­lä vii­mek­si seit­se­män vuot­ta sit­ten.

HS:n tie­don mu­kaan eri­lai­sia ky­se­li­jöi­tä ja lie­peen al­le kurk­ki­joi­ta oli­si ol­lut, mut­ta os­ta­jat ei­vät ole miel­lyt­tä­neet Puo­lus­tus­voi­mia.

Tuu­li val­mis­tui Aker Fin­nyard­sin te­la­kal­ta 2002. Se oli la­jis­saan ai­nut­laa­tui­nen tais­te­lu­teh­tä­viin suun­ni­tel­tu il­ma­tyy­nya­lus. Te­lak­ka sai tek­no­lo­gis­ta apua Yh­dys­val­lois­ta. Apu oli osa Hor­net-hä­vit­tä­jien os­toon liit­ty­viä vas­ta­kaup­po­ja.

Me­ri­voi­mat mai­nos­ti Tuu­lin val­mis­tu­mi­sen yh­tey­des­sä, et­tä sen oh­jaa­jan pi­ti sel­vi­tä sa­mois­ta fyy­si­sis­tä tes­teis­tä kuin hä­vit­tä­jä­len­tä­jien.

Tuu­lin ra­ken­ta­mi­nen liit­tyi niin sa­no­tun Lai­vue 2000:n ke­hit­tä­mi­seen. Sii­hen oli­si kuu­lu­nut nel­jä il­ma­tyy­ny­alus­ta ja kak­si Ha­mi­na-luo­kan oh­jus­ve­net­tä.

Lai­vue 2000 suun­ni­tel­tiin tor­ju­maan stra­te­gis­ta is­kua lä­hin­nä pää­kau­pun­ki­seu­dul­le. Puo­lus­tus­voi­mat päät­ti kui­ten­kin Tuu­lin val­mis­tu­mis­vuon­na lin­ja­ta me­ri­voi­mien teh­tä­viä uu­des­taan.

Me­rel­tä tu­le­van hyök­käyk­sen tor­jun­nan si­jaan uu­dek­si pää­teh­tä­väk­si tu­li me­ri­yh­teyk­sien tur­vaa­mi­nen.

Uu­den opin mu­kai­seen teh­tä­vään so­vel­tui­vat pe­rin­tei­set aluk­set sel­väs­ti pa­rem­min kuin il­ma­tyy­nya­luk­set, joi­den tais­te­lu­teh­tä­vien toi­min­ta-ajak­si oli aja­tel­tu enin­tään yh­tä vuo­ro­kaut­ta.

Kun HS ky­syi me­ri­voi­mil­ta Tuu­lin koh­ta­los­ta, niin vas­taus oli, et­tei asias­sa ole mi­tään tie­do­tet­ta­vaa. Saat­taa­kin ol­la, et­tä Tuu­li pää­see Upin­nie­mes­sä vie­lä tei­ni-ikään.

Me­ri­voi­mat on kui­ten­kin jo vuo­sia vies­ti­nyt, et­tä Tuu­li ro­mu­te­taan, jos os­ta­jaa ei löy­dy. Sa­maa va­kuut­taa kom­mo­do­ri Aar­nio.

"Ei si­tä ikui­ses­ti säi­ly­te­tä."

User avatar
leon
kenr, vr4
kenr, vr4
Posts: 2462
Joined: Wed Apr 15, 2009 21:18
Location: Etulinja
Contact:

Re: Sea Shadow häivealus

Post by leon »

Jos en väärin muista niin jossain lehdessä oli juttu että kun paatti seisoo rannassa se pitää pitää myös sähköissä, eli lämmöt jne sähköt seisonta ajalta on kuulemma maksanut jo 90 000e , ja turbiineja on vuosihuollettu 20 000:n edestä.. joten jotain käyttöä olisi korkea aika löytyä tai ostaja...

User avatar
J
luutn
luutn
Posts: 1084
Joined: Mon Jun 19, 2006 19:01
Location: Karjala

Re: Sea Shadow häivealus

Post by J »

Tämä sama paatti tais olla maanantaina näkyneessä James Bondissa.
VRV - J
- kuinka lakkasin olemasta huolissani ja opin rakastamaan pommia -

User avatar
smokeball
kenr, vr2
kenr, vr2
Posts: 4440
Joined: Sat Nov 10, 2007 19:12
Location: Lappi

Re: Sea Shadow häivealus

Post by smokeball »

Tallinnan reitille viinalaivaksi.
Viro, Aunus, Karjalan kaunis maa, yks suuri on Suomen valta.
Ylituubamestari Image

User avatar
Canet
kenr, vr2
kenr, vr2
Posts: 3277
Joined: Fri Sep 29, 2006 11:51
Location: Länsirannikko

Re: Sea Shadow häivealus

Post by Canet »

Suomellakin on omia häivealuksia - vaikka ei aivan niin "häivähtäviä" kuin Sea Shadow.. Tarkoitan Hamina-luokan ohjusveneitä.. (valmistuivat 1996-2006).

Ideana näissä on ollut tehdä aluksesta mahdollisimman näkymätön tai vaikeasti havaittava eri havaintomenetelmille - tähän pyritään pienetämällä alusten lämpösäteilyä ja magneettisuutta sekä suosimalla muotoja ja materiaaleja, jotka heijastavat huonosti tutkan lähettämää säteilyä.

Image

Ruotsalaiset saivat vuonna 2000 kasaan ensimmäisensä HSwMS Visbyn, jonka mukaan sai nimensä Visby-luokka (5 alusta?). Aika erikoisen näköisiä, mutta vielä kuitenkin laivaksi tunnistettavissa.. Luokan kuudes alus jätettiin rakentamatta, vaikka suri osa varusteista oli jo hankittu - että saattaa niissä olla jotain ongelmaa..

Image

Sakemanneillakin on oma vastaava alusluokansa, Braunschweig, johon kuuluu 5 alusta, rakennettu 2004-7.

Image

Myös Arabi Emiraatit ovat aloittaneet stelath-alusten hankinnat, Baynunah-luokka on CMN:n Combattante BR70 - konseptin mukainen, ulkoisesti jonkin verran Visbytä muistuttava korvetti.

Image

Näitä löytyy sitten muistakin laivastoista, kun Turkilla on omansa (Milgem-luokka), niin toki sen NATO-liittolainen Kreikka varustautuu maiden "hyvien suhteiden" nimessä samanlaisesti eli Roussen-luokalla. Kiinalla on omansa (aika erikoinen monirunkonstruktio http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... vSJQ5jchyw) jne.

Post Reply

Return to “Laivat”