Venäläisiä taistelujoukkoja suomen alueella v.-45

Keskustelua Suomen sotahistoriasta

Moderator: Juha Tompuri

Post Reply
User avatar
igorrock
kenr, vr4
kenr, vr4
Posts: 2487
Joined: Thu Sep 04, 2008 21:52
Location: Helsinki
Contact:

Venäläisiä taistelujoukkoja suomen alueella v.-45

Post by igorrock »

Tuli tuolla "naamakirjassa" puhetta siitä kuinka pitkään venäläiset joukot pitivät vartiojoukkojaan Ivalon alueella. Minulle tuntematonta oli se että viimeiset poistuivat sieltä vasta niinkin myöhään kuin syksyllä -45. Lienee niin että ainoastaan Porkkalassa oli itänaapurin porukkaa enää samaan aikaan...?
"Aina on yritettävä
metsästää ja kalastaa
riiustaa ja pillustaa
kyllä jokin onnistaa.
Mut jos ei mikään onnista,
on miehellä huono tuuri"

User avatar
Rokka
kenr, vm2
kenr, vm2
Posts: 2084
Joined: Wed Oct 25, 2006 12:01
Location: Etelä-Karjala

Re: Venäläisiä taistelujoukkoja suomen alueella v.-45

Post by Rokka »

Minä olen aina luullut, että Kuusamo oli se mistä neuvostojoukot vetäytyivät viimeisenä hieman ennen vuoden -44 loppua?
"Olen käyttänyt 90 % rahoistani viinaan ja naisiin. Ja loput olen tuhlannut."

User avatar
igorrock
kenr, vr4
kenr, vr4
Posts: 2487
Joined: Thu Sep 04, 2008 21:52
Location: Helsinki
Contact:

Re: Venäläisiä taistelujoukkoja suomen alueella v.-45

Post by igorrock »

Jostain syystä Ivalon seudulta lähdettiin vasta noinkin myöhään. Tässä Savon sanomien artikkeli asiaan liittyen: http://www.savonsanomat.fi/paakirjoituk ... tys/680557
"Aina on yritettävä
metsästää ja kalastaa
riiustaa ja pillustaa
kyllä jokin onnistaa.
Mut jos ei mikään onnista,
on miehellä huono tuuri"

Mangrove
sotvm4
sotvm4
Posts: 509
Joined: Sat Apr 19, 2008 22:33

Re: Venäläisiä taistelujoukkoja suomen alueella v.-45

Post by Mangrove »

Jääkäriprikaati
5.11.1944 [...] 12.50. [...] Yhteys venäläiseen etumaiseen tiedusteluosastoon saatu klo 08.00 tiellä Vuotso-Ivalo joella ensi I Ivalonjoki. Venäläiset ilmoittaneet, että saamme jatkaa tehtävän suorittamista. Heidän alkupäänsä tulee Ivalon tiekolmiosta tähystysetäisyyden päähän. Tähän asti heidän toivomuksestaan on toiminta ollut pysähdyksissä.
5.11.1944 [...] 15.30. [...] Kysymyksessä on venäläinen tiedusteluosasto, jonka vahvuudeksi sen päällikkö majuri ilmoitti 250 miestä. Tiedusteluaan asiaa ylempää suostui hän Hynnisen esitykseen saada jatkaa tehtävää ja ilmoitti vetävänsä joukkonsa Vuopajan suun koillispuolelle saatuaan tähänkin ylempää käskyn radioteitse. Tarkempia tietoja venäläisten joukoista ei voitu saada olematta suoraan epäkohteliaita. [...]
6.11. [...] III AKE. Venäläinen Erillinen Hiihtopataljoona, jolle alistettu mm. 1 pion.pataljoona välittömästi Ivalosta koilliseen. Pataljoonan komentaja majuri Fedosejeff ilmoittaa, ettei muita joukkoja ole ylittänyt valtakunnan rajaa. Nautsissa ainakin 3 divisioonaa, mutta ei panssareita. Erillinen hiihtopataljoona kuuluu 83 divisioonaan, jonka komentaja eversti Nikondseijeff.
Panssaridivisioona
7.11.1944 klo 15.00 menivät JPr:n huoltopääll. maj. Niementaus ja JPr.6:n läh.ups. luutn. Halminen Ivalon kylästä 400 m:n päässä itään olevalle saksalaisten perustamalle venäläiselle vankileirille, jonne heidät oli pyytänyt yhteyttä ottamaan venäläisen tiedusteluosaston komentaja, maj. Fedosov. Maj. F. pyysi yhteydenottoa selittääkseen syyn, miksi hän oli Ivalossa (vankileiri), eikä sovitun jokilinjan takana.
Maj. F. tiedustelu ensin tilannetta Inarin tiellä. [...] Maj. F. totesi Inarin hyvät puol. mahdollisuudet kartan perusteella ja esitti arvelun, että suomalaiset ehkä 7.11.44 kuluessa valloittavat Inarin. Tämän jälkeen maj. F. selitti olevansa valmis vastaamaan kysymyksiin, jolloin syntyneen keskustelun aikana ilmeni seuraavat asiat:
1. Venäläiset vetäytyvät saatuaan 2-3 päivän kuluttua tien kuntoon voidakseen evakuoida vankileirin haavoittuneet. Terveet vangit saksalaiset olivat vieneet mukanaan. Maj. F. sai kuulla myös Vuotsossa olleen samanlaisen leirin, jonka potilaat oli evakuoitu Kemiin ja sieltä edelleen.
2. Maj. F. tarjosi vankileirin lääk.henkilöstöä käyttöömme haavoittuneiden hoitamiseksi.
3. Venäläisillä ei ole mt.- eikä syöksyveneitä. Jossain kaukana takana sen sijaan heillä on amfibioautoja. Eivät ole erikoisemmassa käytössä. Vesitse Inarinjärveä pitkin venäläisillä ei ole kuljetuksia.
4. Tiet Ivalosta Petsamoon ja Ivalosta Inariin todettiin kunnoltaan samanlaiseksi. Petsamon tiellä ehjät rakennukset aikamiinoitettu.
5. Maj. F. oli selvillä jääkäripataljoonien tämänhetkisestä marssijärjestyksestä sekä tiesi nimellä mainita pataljoonien komentajat. Ei tiennyt JP1:n puuttuvan.
Yhteydenottotilaisuuden päättäjäisiksi maj. F. pyysi paperilapulle maj. Niementauksen ja luutn. Halmisen nimikirjoitukset arvoineen ja virka-asemineen sekä antoi samat tiedot itsensä maj. Niementaukselle. Maj. F:n virka-asema: Erikoishiihtopataljoonan komentaja sekä Ivaloon lähetetyn tiedusteluosaston vanhin.
9.11.1944 [...] 10.30. [...] III AKE. Venäläisen majuri Fedosejeffin ilmoituksen mukaan Jäniskosken voimalaitos samoinkuin Kolosjoen nikkelikaivokset perusteellisesti tuhottu. [...]
12.11.1944 [..] 14.55. [...] III AKE. Maj. Fedosejeff lupasi lähteä Ivalosta viimeistään tänään 12.11.44, mutta ei ole saanut siihen ylempää käskyä. Ivalossa olevat venäläiset potilaat muutamia lukuunottamatta, jotka nekin 12.11 evakuoidaan, on jo evakuoitu. Pyydetään AK:n toimenpidettä, että venäläiset vetääntyisivät Ivalosta.
16.11.1944 [...] 18.09. III AKE. 13.11.44 n. klo 21.00 saapui venäläinen maj. Feodosejeff V.Ker.p/Ps.DE:n telttaan maj. Pöyhösen luo yhteyttä ottamaan. Tällöin maj. Fedosejeff muun keskustelun lomassa oli lausunut tulkin välityksellä, että hän oli kenr.eversti Shdanovilta saanut käskyn pitää silmällä tätä seutua (Ivaloa).
18.11.1944 [...] 19.30. Maj. Fedosejeff, Er.Hiihtopataljoona/83.D, on vetäytynyt n. 3-4 km. Nautsiin päin, mutta tilalle on tullut Jv.Patl./JR 43/83.D, JR 43:n komentaja ev.luutn. Siskoff, patl./43. maj. Vojevoda (sijainen) abeskoj.
JPr:n sanoma N:o 1815/22.11.44
Ps.D:n Komentaja:

Venäläisiä haavoittuneita on kaikkiaan 74, yksi lääkäri, hänkin haavoittunut miinasta. Haavoittuneet sijoitettu Kaamanen-Karasjoki tien varrelle, noin 500 m rajasta itään olevaan pieneen taloon. Kiellajoen komppania ja KKK/JP4 huolehtivat haavoittuneiden kuljetuksesta Kaamaseen. JPr:n lääkäri mukanaan sidetarpeita ja lääkkeitä on matkalla rajalle evakuointia järjestämään ja valvomaan. Pyydän tietoa luovutetaanko haavoittuneet Ivalossa venäläisille. Upseeripartiolle oli haavoittunut lääkäri jättänyt seuraava-sisältöisen kirjeen toimitettavaksi lähimmille venäläisille joukoille:

"Rakkaat toverit: Me oleskelemme leirillä tien varrella Karasjoella. Saksalaiset jättäneet meidät 3 päivää sitten. Olemme kaikki sairaita ja invaliideja. Ilmoitamme teille, että odotamme teidän apua. Muussa tapauksessa meitä odottaa kuolema. Leirin nimessä (allekirjoitus epäselvä)".

Upseeripartio oli lääkärille ilmoittanut toimittavansa pikaista apua haavoittuneille. Nämä olivat olleet tavattoman iloisia ilmaisten ilonsa suutelemalla partiomiesten käsiä. Aikomuksena on ahkioilla kuljettaa haavoittuneet tunturien yli. Ahkiot saapuneet tänne ilman vetohihnoja, mutta täällä varustettu tilapäisesti kuntoon. Lääkärin kirjeessä mainittu Karasjoki tarkoittaa ilmeisesti Tenojokea.

Nordgren
24.11.1944 [...] JP 4 ilmoittaa: Eilen n. klo 13.00 tulitti ja pommitti luultavasti saksalainen kone matalalta haavoittuneita ja kuljettajia meidän ollessa lähdössä rajalta. 6 jääkäriä haavoittui lievästi, 2 venäläistä kaatui ja 5 haavoittui. Kolonnan lepo Kaktsajoella. Kapteeni Repo mukanaan 60 miestä ja 20 ahkiota Aksujoella 24..11. klo 03.00

User avatar
igorrock
kenr, vr4
kenr, vr4
Posts: 2487
Joined: Thu Sep 04, 2008 21:52
Location: Helsinki
Contact:

Re: Venäläisiä taistelujoukkoja suomen alueella v.-45

Post by igorrock »

Ivalossa oli kylän keskustan maastossa vielä -50 -luvulla nähtävissä se linja joka muodostui suomalaisten ja venäläisten väliin. Sikäläiset pikkupojat käyttivät sitä leikkeihinsä.
"Aina on yritettävä
metsästää ja kalastaa
riiustaa ja pillustaa
kyllä jokin onnistaa.
Mut jos ei mikään onnista,
on miehellä huono tuuri"

Pentta
kers
kers
Posts: 147
Joined: Fri Mar 31, 2006 21:01
Location: Porvoo

Re: Venäläisiä taistelujoukkoja suomen alueella v.-45

Post by Pentta »

Kun on tietäjiä paikalla, kuinka pitkään venäläinen sukellusveneosasto toimi Turusta käsin? Tarkoitan esim Aleksandr Marineskoa. Turusta toimiseet veneet upottivat 30.1.1945 Wilhelm Gustloffin (10000 kuollutta) ja General von Steubenin 10.2.1945 (3000 kuollutta)

Post Reply

Return to “Suomen sotahistoria”