Itä-Suomen hovioikeus » Hovioikeuden ratkaisuja » I-SHO:2014

Yleinen keskustelu aseista ja asekeräilystä.
Post Reply
User avatar
Anska
erikmest
erikmest
Posts: 311
Joined: Sat Aug 26, 2006 15:48
Location: EUvostoliitto

Itä-Suomen hovioikeus » Hovioikeuden ratkaisuja » I-SHO:2014

Post by Anska »

I-SHO:2014:10
Ampuma-aserikos
Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate

Diaarinumero: R 14/953
Antopäivä: 25.11.2014
Ratkaisunumero: 14/150398
RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

Rikoslain 41 luvun 1 §:n 1 momentti ja ampuma-aselain muutettu 2 § eivät täyttäneet laillisuusvaatimuksen rikoslainsäädännölle asettamaa täsmällisyysvaatimusta.

Niin sanottujen starttiaseiden luvanvaraisuutta oli lain muutoksen jälkeen eri viranomaisissa eri puolilla Suomea tulkittu eri tavoin. Ampuma-aselain määritelmässä ei mainittu, minkälainen ampuma-aseen tuli olla. Tämän vuoksi lain sanamuodosta ei voitu myöskään päätellä, minkälainen esine muistuttaa ampuma-asetta. Ampuma-aselain määritelmä ampuma-aseesta oli ristiriidassa lain säätämiseen johtaneiden hallituksen esitysten ja Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivin mukaisen tuliaseen määritelmän kanssa siitä, onko aseessa oltava piippu. Asia oli siten tulkinnanvarainen ja epäselvä eikä rangaistavuuden ala ollut kohtuudella tekijän ennalta arvattavissa. Muun ohella tämän vuoksi A:ta ei voitu tuomita ampuma-aserikoksesta rangaistukseen ja syyte sekä menettämisseuraamusvaatimus oli hylättävä.

...

Sain takaisin starttiaseeni kaasuaseen luvalla, jotka kaikki maksoi valtio. Kaasuaseella ei saa ostaa tai ampua kaasupatruunoita! Kaasuaseellani saa ampuvai starttiaseen patruunoita, jotka ovat lupavapaita!!!

ETTÄ NÄIN.

Bruni New 380 - 9mm .380

Image
Adolf Ehrnrooth:" Kotka on laskeutunut".

Post Reply

Return to “Yleinen asekeskustelu”